5 steg till bättre content marketing 2016

Välkommen till ett nytt content marketing-år. Vid det här laget har du säkert hunnit igenom en massa trendspaningar och artiklar om allt du borde göra under 2016. Men om mycket som sägs där känns avlägset och du fortfarande jobbar med att sätta din content marketing så har jag fem konkreta tips för vad du ska ägna dig åt.

Det är bra med trendspaningar och inspirationsläsning, hur skulle vi annars få nya idéer och uppslag. Men ibland känns det lite överväldigande att behöva höra om allt man borde göra. Särskilt för den som fortfarande kämpar med att få sin content marketing på plats och kunna börja leverera konkreta resultat.

Om du är en av dem har jag fem tips på vad du ska göra under 2016. Hinner du med alla fem har du tagit flera viktiga steg framåt. Hinner du med några av dem är du ändå i en bättre position än innan du satte igång.

Jag har även gjort en presentation av de här tipsen om du föredrar det:

1. Strategin

Har ditt företag en dokumenterad strategi för content marketing? Om inte är det hög tid nu. En ordentlig plan kommer att hjälpa dig med till exempel tydliga arbetsprocesser, vem som gör vad, hur innehåll produceras och kanaler används och inte minst med uppföljningen.

Avsaknad av en dokumenterad strategi är fortfarande den vanligaste orsaken till att företag misslyckas med content marketing. Anledningen är att det är svårt att arbeta under längre tid, hålla jämn och hög kvalitet på innehållet och se till att det sprids ordentligt om det inte finns en tydlig plan att följa.

En dokumenterad strategi är det viktigaste steg du kan ta under året. Gör det så snart som möjligt.

Här kan du läsa mer om hur du tar fram en plan för din content marketing.

2. Målgruppen

Vilka vill du nå med din content marketing? Om du inte har en tydlig bild av din målgrupp så är det värt att satsa på. Fördjupad kunskap om dina potentiella kunder kommer inte bara att ge dig en bättre uppfattning om vilka utmaningar de har och vilka möjligheter de ser, alltså sådant ditt innehåll ska handla om. Det kommer även att ge dig kunskaper om vilka kanaler de finns i, i vilka sammanhang de är mer beredda att lyssna på dig och hur de värderar information.

Om du vill ta nästa steg i utvecklingen av din målgruppsanalys rekommenderar jag att du tar fram personas för de viktigaste av dem. Här kan du läsa mer om vad personas är och hur du kan komma igång med det arbetet.

3. Innehållet

Producerar du ditt innehåll så effektivt som möjligt? Återanvänder du det i olika kanaler och sammanhang? Har du en ordentlig innehållskalender så din content marketing inte sker i plötsliga ryck? Mäter du effektiviteten i de olika formaten och ämnena så du vet vad du ska fortsätta med och vad som ska bort? Finns det tydliga call to action i allt du gör och fungerar de?

Det finns en mängd saker du kan göra för att vässa ditt innehåll. Även om du inte har möjlighet att fixa allt så ska du inte slå dig till ro med vad du har idag. Särskilt med tanke på att dina konkurrenter också använder content marketing.

Ifall du inte har en ordentlig innehållsplanering så börja där. I nästa steg rekommenderar jag att du tittar närmare på effektiviteten både i produktion och återanvändning. Vad du framför allt vill undvika är att du skapar innehåll som bara används en gång.

4. Distributionen

Under 2015 pratade vi mer och mer om hur viktigt det är att sprida innehållet ordentligt. Såväl i ägd media som i köpt och förtjänad. Och det var mycket bra att distribution hamnade högt upp på agendan. Tron att det räcker med att publicera innehåll för att målgruppen ska hitta till det har ställt till det för många företag. Med den mängd innehåll som finns tillgängligt måste du arbeta minst lika mycket med spridning som med produktion. Helst mycket mer än så.

Det är framför allt två saker du ska fokusera på. För det första se till att du har en ordentlig plan för hur och var du sprider ditt innehåll, så att du inte missar något. För det andra se till att du tänker på ägda, köpta och förtjänade medier i din distribution, och inte arbetar utifrån separata strategier eller med uppdelad organisation för det. Din målgrupp ska möta ditt innehåll överallt där de spenderar tid.

Läs mer om distribution här 

5. Mätningarna

Om du över huvud taget inte har börjat mäta på din content marketing är det hög tid. Då ska du börja med att sätta upp tydliga mål, så att du vet vad du ska mäta på och vilka resultat du är ute efter.

Ifall du redan genomför vissa mätningar kan ditt nästa steg bli att du tittar närmare på de kanaler och de format du använder i din content marketing. Ger de förväntade resultat eller finns det anledning att titta närmare på andra? Hur förhåller de sig till varandra, ger några kanaler eller format bättre resultat än andra? Här finns det mycket du kan arbeta med.

En tredje del av mätningar är hur du presenterar dina resultat. Tar du fram lite siffror och skickar över utan att sätta in dem i ett sammanhang? Förstår mottagarna vad du och dina kollegor gör? Vet du vad de tar med sig från dina rapporter? Det finns alla anledning att i så hög grad som möjligt sätta samman genomarbetade rapporter som levererar mätpunkter, analyserar vad de betyder och kommer med rekommendationer.

Ytterligare steg

Om du har klarat av de här fem stegen och fortfarande vill förbättra din content marketing föreslår jag att du tittar igenom de där trendspaningarna igen och ser om det finns något du kan testa. Att våga experimentera och hela tiden utvecklas är en viktig del i framgångsrik content marketing.

Ett effektivt sätt att arbeta är att pröva inom ett avgränsat område, så du snabbt kan se resultat. Om du gör på det sättet påverkas inte heller det arbete som redan pågår. Om hela organisationen eller processen ska förändras finns alltid risken att du tappar tid och fart.

Lycka till med din content marketing under 2016!

 

Om du har frågor eller funderingar kring detta eller content marketing i allmänhet, lämna en kommentar eller hör av dig till mig direkt. Ifall du vill komma igång med ditt företags content marketing, eller att utveckla den, så kan jag hjälpa dig. Kontakta mig direkt så berättar jag mer.

 

Bildkälla: Lorant Szabo, Wooden Staircase, Flickr

0 kommentarer på 5 steg till bättre content marketing 2016

Skriv en kommentar

Din e-post adress kommer inte att visas.