Mediakonvergens – när köpt, förtjänad och ägd media jobbar ihop

Du känner säkert igen begreppen köpt, ägd och förtjänad media. Det är så vi ofta delar upp arbetet vi gör inom PR, kommunikation och marknadsföring. Utifrån vilka kanaler vi använder. Men uppdelningen har ofta lett till vattentäta skott mellan medierna och det är dags att ta bort dem nu. Det är när vi arbetar sammanhängande med medierna som vi når bäst resultat. Läs mer