Därför fungerar inte Sineks Start with the Why – Mats Georgson förklarar

Har du försökt använda Simon Sineks modell Börja med varför i ditt strategiarbete? Gick det inte bra? Varumärkesexperten Mats Georgson har en utmärkt förklaring till varför.

Du har säkert sett Simon Sineks kända TED-presentation Start with the Why. Om inte så gör gärna det innan du läser vidare. Jag väntar här på dig medan du kollar ikapp:

Simon Sineks presentation tog marknadsföringsvärlden med storm och har gett honom en position som en av de främsta tänkarna inom markandsföring, ledarskap osv. Och i tusentals företag har ledningen eller arbetsgrupper samlats för att hitta sitt varför. Jag har själv deltagit i ett par sådana projekt.

Nyhetsbrev

Vill du ha alla poster från staunstrup.se i ett enda nyhetsbrev varje vecka? Fyll i din e-postadress så kommer det raka vägen till inkorgen.

Problemet är bara att det är lättare sagt än gjort – det finns någonting i Simon Sineks modell som blir svår att genomföra när den väl lämnar hans övertygande presentation och landar i det egna konferensrummet. Min misstanke är att många som försökt jobba efter den har misslyckats.

Varför blir det så? Jag har grubblat på det i flera år, men aldrig riktigt lyckats sätta fingret på det. Men turligt nog finns det andra som lyckats bättre. 

Mats Georgson är en känd varumärkesexpert, och jag fick nyligen syn på en krönika han skrev för DIK om just vad det är som skaver med Simon Sineks teser. Med benäget tillstånd från Mats publicerar jag hela texten här. Och om du vill läsa mer av Mats så hittar du det här

Här är krönikan:

Why start with why?

Det verkar som varenda kotte i kommunikations- och marknadssvängen har sett Simon Sineks TED talk ”start with why”. När jag såg detta första gången blev jag glad. ”Vilken otroligt bra sammanställning över vikten att ha en riktig vision!” tänkte jag. När jag sedan i mitt dagliga värv som affärs- och varumärkeskonsult började stöta på folk som spontant tog upp detta TED-talk blev jag ännu gladare. ”Wow, här har jag en bra bit av förankringen klar, de förstår redan vad det handlar om!”

Märkligt nog upptäckte jag efter hand att detta TED talk snarare trasslat till verkligheten för många organisationer och företag. Det som jag trodde skulle bli snabbare och effektivare processer för att definiera allt från vision till affärsstrategi till varumärkesstrategi blev istället röriga, förvirrade och frustrerande sådana. Nu tror jag mig veta varför.

1. Sineks ”Varför” är väldigt generella. Lyssna ordentligt så hör du att allt handlar om ”de ville förändra världen”, eller ”de trodde på att förändra status quo” eller ”I have a dream”.

2. Eftersom han uteslutande pekar på otvetydiga succéer, som Apple, eller visionärer som bröderna Wright med den första motoriserade flygmaskinen eller Martin Luther Kings medborgarrättsrörelse, så är det lätt att påstå att de förändrade världen för att de hade en så stark tro på att förändra världen. Ett cirkelresonemang, alltså.

3. Han jämför Martin Luther King, som drog 250 000 människor till ett möte i Washington, med bröderna Wright, som inte någon var intresserad av förrän de plötsligt hade lyckats flyga. Men om ”de köper inte det du gör, utan varför du gör det”, varför följde inte alla bröderna Wright innan de lyckats flyga? Varför var Apple uträknat på 90-talet? Jo, därför att visioner utan genomförande är ointressanta. De är drömmar. Även Dr King, som förvisso är känd för att ha haft en dröm, hade en ”produkt” – tanken att Guds lag om människans lika värde måste vara speglad i hur vi utformar jordiska lagar. Om inte folk trodde att han kunde göra något av sin dröm hade intresset knappast hållt i sig.

4. Sinek rör sig också alldeles för lättvindigt mellan ämnena ledarskap och motivation, marknadsföring och affärsstrategi. Skillnaden är dock väldigt stor. Det kan vara väldigt motiverande att förklara internt vilken positiv skillnad verksamheten kan göra för samhället i stort. Men det är inte alls nödvändigtvis samma sak att kommunicera vad nyttan är just nu för kunden. Tror ni mig inte så fundera på varför hans tal heter ”Start with why” – det säger ju inget om varför han sysslar med detta. Just det – han startar med produkten och vad du kan göra med den.

Så varför trasslar detta till det så förbaskat? Jo, när just din ledningsgrupp eller motsvarande har sett detta så skapar det illusionen om att allt kommer vara enkelt, visionärt och lustfyllt. Det skapar förväntningar på att det bara är att kasta sig in i mitten på modellen och svara på ”why” så ger sig resten. Men det är inte så enkelt, helt enkelt. Du behöver definitivt ett ”why” – utan en vision om vad man tillför på längre sikt, bortom kortsiktiga mål så är det hart när omöjligt att lyfta blicken. Dock är visionen alltid beroende av ett hårt arbete att bygga denna på vad man är bra på, vilka resurser som är tillgängliga, vad som ska väljas bort, etc. När bröderna Wright kämpade för att bygga flygmaskinen var det för de också visste att de kunde lyckas med de kompetenser de redan hade. Att de kunde finansiera sig genom cykelreparationer. Att de hade en process att bygga nya försök, som byggde ifrån tidigare lärdomar.

Varumärket kommer egentligen av visionen och affärs/verksamhetsstrategin i kombination – men där måste man också fundera på vad man jämförs mot. Sinek tar upp Tivo. Tivo blev inte den succé många väntade sig för att vi fick playtjänster. Netflix och andra dödade Tivo, inte för Tivo inte hade ett bra ”why” utan för att de blev omsprungna av aktörer med tydligare nyttor, bättre fokus och mindre behov av speciell hårdvara.

Så om ni drar igång ett projekt kring vision, strategi och marknad, gör er en tjänst och starta inte med ”varför”. Starta med en process där ni är beredda på att jobba hårt, att se er själva utifrån och att massera fram ett högre, inspirerande syfte från de förutsättningar ni har och kan skaffa er. Förvänta er inte att det blir snabbt, enkelt och lustfyllt att göra något som verkligen kommer lyfta er. För så var det inte för Jobs, King eller Wright heller.

Har du några erfarenheter av att försöka tillämpa ”start with why”? Berätta gärna, jag är väldigt nyfiken!

En reflektion

Så långt Mats. Här är min reflektion efter att ha läst hans text:

Det jag alltid har haft svårigheter med kring Sineks modell och presentation är just att den skapar en känsla av att detta är lätt – det är väl ingen konst för oss att hitta vårt varför. Men det tar tid och kraft. Lägg gärna ned den kraften, men inte på bekostnad av viktigare saker att göra eller för att nå ett slutresultat som är så vagt att det kunde gälla vem som helst. Alla företag behöver ett Varför, men det är inte alltid kristallklart från början vad detta är.

En reflektion till från Mats, när han läst min: Det ena stora problemet är att det ser lätt ut, det andra tycker jag är att det ofta saknas länk till vardagen – på vilket sätt innebär detta stora why att vi är annorlunda än andra? Här går Sinek helt fel eftersom han får folk att tro att man kan strunta i förutsättningar, förmågor, resurser mm när man formulerar sin vision, vilket är rent kontraproduktivt. 🙂

En sista tanke från min sida är att däremot kan Sineks modell vara tillämpbar i mer konkreta uttag. Joakim Arhammar använde den i anpassad form när vi skrev boken Content marketing för alla, men där ligger fokus på vad som kan skapa bra innehåll.

 

Tack till Mats för att jag fick återge hans text. Om du har frågor eller funderingar kring den så lämna en kommentar eller mejla mig.

 

 

16 kommentarer på Därför fungerar inte Sineks Start with the Why – Mats Georgson förklarar

 1. Michell Westerman säger:

  Tyvärr, ärade skribenter, missade ni meddelandet. Det som är grunden är att King, the Wrights och Apple alla startade från Why. det var deras initiala grundkoncept. Utifrån deras Why skapades deras How och What.

  Det ni har försökt er på är att ta ett befintligt företag och i efterhand skapa ett Why som sedan ska leda er till How och What. Det blir svårt eftersom ert företags koncept redan innehåller parametrar för How och What.

  Ta Volvo en bil som säljer hyffsat men ingen Kioskvältare. deras Why var att sälja fler kullager då Volvo hade sina första dagar inom SKF. Antagligen var biltillverkning en gimmick i sammanhanget. Jämför det med en av de bäst säljande bilarna i historien, Volkswagen, bubblan. Deras Why startade tidigt 30-tal med iden om att alla borde ha råd med en bil, Hence namnet Volkswagen. En utmärkt idé en bil för alla inte bara noblessen. Bilen och idén, en succé.

  Volvo har faktiskt lyckats med att i efterhand hitta ett why. Att skapa den säkraste bilen i sin klass. Det mottot har ökat försäljningen av Volvo och drivit hela säkerhetstänket inom bilindustrin. Ett bra Why, om alla kör bil varför inte köra den säkraste bilen?

  Why, How och What fungerar.

  • Hej Michell, tack för din kommentar. Det som jag gillar med Mats text är hans påpekande att Sinek får hela processen att verka så enkel. Det är den inte, och det ska den inte heller vara. Om du tycker att hans modell fungerat för dig ska du givetvis använda den. Däremot har jag en invändning mot ditt resonemang kring att ”vi tagit befintliga företag…” De allra flesta företag är just befintliga, och ingenstans säger Sinek att hans modell bara fungerar på nystartade företag. Om den inte går att använda oavsett företag blir den verkningslös. Och jag är inte övertygad om att Volkswagen började med ett Why mer än vad Volvo gjorde.

 2. Psykolog Peter Lindberg säger:

  Ni verkar så besatta av ”enkelhet” ”…illusionen om att allt kommer vara enkelt, visionärt och lustfyllt…”, konsultens våta dröm att presentera ”Columbi ägg”. Det är väl ingen coach som skulle påstå att idrottarens förberedelser inför en säsong, OS eller VM kommer att bli enkel och lustfylld. När det i skälva verket handlar om blod, svett och tårar!
  Senik betonar att det handlar ju om Klarhet i VARFÖR, disciplin i HUR och Konsekvens i VAD och inte minst att det måste vara balans mellan dessa tre!
  Möter vanligtvis kunder (ledningsgrupper, arbetsgrupper, etc) som får kämpa med frågorna Vilket är ditt uppdrag och vilket är ert gemensamma uppdrag? Vad vill du med ditt uppdrag och vad vill ni gemensamt åstadkomma? Vem är du och vilka blir ni tillsammans?
  Medvetenheten och förmågan till reflektion är förbluffande torftig, eftersom insatsen skall vara ”enkel och lustfyllt”…
  Sineks modell är ju ett (av flera) sätt för t.ex. en ledningsgrupp att reflektera över 1. Resultatkvalitet (Den ev. skillnaden i vad organisationen ägnar sig åt och vad den i själva verket uppnår)
  2. Processkvalitet (Hur chefer och medarbetare tänker och agerar för att skapa förutsättningar för ett effektiv samarbete.)
  3. Strukturkvalitet (verksamhetens förutsättningar, möjligheter och begränsningar. Mål, ramar, regler och resurser (personella och materiella).

  • Hej Peter, tack för din kommentar. Jag har läst den flera gånger för att försöka förstå din poäng, men landar i att du verkar ha missförstått det Mats skriver om, och som även är min erfarenhet. Mats poäng är ju just den att arbetet med ett företags positionering och kommunikativa plattform inte är enkelt, men att Sinek får det att framstå så med sina tillrättalagda exempel. Detta betyder inte att hans modell saknar värde, tvärtom, men det är viktigt att få bort en ledningsgrupp från övertygelsen om att nu är det bara att sätta vårt Why så är vi hemma.

 3. Mats Georgson säger:

  Hej på er, tack för kommentarer. Ursäkta att jag dröjt svara då jag inte hänger här för jämnan.

  Som Pontus skrev, min första invändning är att det just inte är enkelt och lustfyllt. Sinek är farlig just för han ger sken av det. Precis som Peter skriver ovan är det snarare blod, svett och tårar. Så vi är överens – metoden måste vara både bredare och djupare och premissen att starta med why är felaktig. ”Why” måste tas fram iterativt med andra komponenter.

  Michell, jag missade inte alls den poängen. Men den är felaktig.

  1. Som jag skriver, många av Sineks exempel är så vaga att de kunde användas på vilket företag som helst ”they wanted to challenge the status quo” eller “make the world a little better”. På vilket sätt hjälper det att forma en strategi över huvud taget?

  2. Du hävdar att det inte går att skapa ett why efteråt. Men sen säger du att Volvo gjorde det.

  3. Jag har personlig erfarenhet av att skapa helt nya varumärken. Bluetooth, Sony Ericsson mfl. Dessa har samtliga haft visioner från början, men inte av Sineks typ och inte utan analys av marknad, kunder, etc.

  4. Om ”why” hade avgjort VWs öde så är det ju intressant att ett bilföretag avsett att motorisera den nazistiske arbetaren blev en världssuccé. Istället blev det en hit bland vänsterliberala hippies i USA. Tror inte direkt ”why” trumfade verkligheten i det fallet. 🙂

  Allt gott

  Mats

 4. Lennart O Werner säger:

  Hej!
  Jag arbetar som chef för skola och kultur i en mindre kommun i södra Sverige. Jag tycker Sineks metod är intressant och jag uppfattar den inte som enkel eller en genväg. Arbetet med Vad? och Hur? blir mer effektivt om man svarat på frågan Varför? I skolans värld är det än mer uppenbart. Om eleverna vet varför de ska ta sig an ett kunskapsområde blir de bättre motiverade. Detta följer hela styrkedjan från elev-lärare-rektor-skolchef-politiker om det finns ett tydligt, förankrat Varför till de Vad och Hur som kommuniceras så är förutsättningarna att nå bra resultat mycket bättre.
  I de olika rollerna som politiker och tjänstemän har i en politiskt styrd organisation talar man ofta om Vad-frågor (politikernas ansvar) och Hur-frågor (tjänstemän/professionens ansvar) men diskussionen om Varför? är inte lika fokuserad. Därför är Sineks budskap relevant – men långt ifrån enkelt!

  • Hej Lennart, tack för din kommentar. Det Mats och även jag säger sammanfattas egentligen väl av din avslutande mening: Sineks budskap är relevant men långt från enkelt. Det låter utmärkt att du haft nytta av hans modell i ditt arbete, och det har många andra också. Men utmaningen är att många sett hans TED-tal och sedan trott att det går lika snabbt och smärtfritt som han får det att framstå där. Mats artikel och mina reflektioner kring den underkänner inte Sineks arbete utan försöker bara visa på att detta är ett arbete som tar tid och kraft. Hälsningar, Pontus

 5. Ett WHY utgår från det man är, inte från det man vill vara. Man ska inte tänka på konkurrens och positionering i jämförelse med andra. Det är vad man _är_ inte vad man _vill_ vara. När någon funnit sitt WHY är det som att tända en 100-watts lampa, det känns i hela kroppen och personen lyser upp. Det är det som är magin. Att efterkonstruera ett företags WHY är därför ganska svårt, (men inte omöjligt) då det ska synca med företagsidén och de som arbetar där.

  • Hej Lena, tack för intressanta reflektioner – det är lärorikt att ta del av andras sätt att se på och arbeta med Sineks modell.

 6. Pedro säger:

  Hej

  Som med de flesta idéer i världen så är där många sätt att tolka även detta.

  Jag sitter mitt i ett, för mig, stort projekt som jag driver helt själv. Med många sena nätter och noll inkomst.
  På intet sätt tror jag att vägen är lätt dit jag vill komma. Men när jag vet Varför jag gör vad jag gör, då blir helt enkelt känslan av att vilja fortsätta lätt.
  Och däri ligger kärnan i mitt tolkande av The Why eller The golden Circle som Simon Sinek kallar det.

  Tack för ordet

  • admin säger:

   Hej Pedro, det håller jag med om, och det är toppen att du har hittat ett sätt att använda Sineks modell. Det Mats ville lyfta, och som jag håller med om, är att den inte är fullt så enkel att använda som man kan tro.

 7. Pedro säger:

  En sista kommentar… Om det inte känns lätt eller enkelt så kanske det är för att man inte hittat ett genuint Varför som resonerar med en inre passion, den som får det att kännas lätt när allt är som svårast och man nästan vill ge upp där mitt i det ensamma nattarbetet.
  Bara en/min tanke…

  • admin säger:

   Så kan det förstås vara. En annan förklaring är att för många företag, inte minst de som funnits i många år, så har fokus alltid legat på vad man gör och inte på hur:et. Och då tar man inte fram ett Hur bara så där.

 8. Felix Adamsson säger:

  Hej!

  Jag tycker att både inlägget och alla kommentarer är både insiktsfulla och tänkvärda. Vidare tycker jag mig i slutet börja se ett ”möte” d v s detta är inte enkelt och det tror jag inte heller att Simon Sinek menar.

  Så här tänker jag kring Simon Sineks TED-talk. I ett TED-talk så gäller det att redogöra för ett komplext ämne på ett enkelt sätt så att det är lätt att ta till sig och inspirerar att tänka vidare och göra det till ”sitt eget”. Sitt eget ”Why” om man vill. Att då nämna saker som komplext, arbeta vidare, inte lätt o s v tror jag gör att man tappar många lyssnare. Istället ligger det i sakens natur att den typ av frågor är komplexa och tar tid, annars skulle alla kunna göra ”det”…

  Så ja, allt som ska bli bra ”på riktigt” kräver en stor insats men som Pedro skrev ovan. Har man passion som ”bränsle” och ser ett högre syfte med det man gör ”sitt why” då har man större förutsättningar att lyckas. Sen i en marknadsekonomi så gäller det självklart att ta hänsyn till bl a konkurrens när man lägger grunden till sitt why och den vara/tjänst som man vill utveckla.

  Inget kommer enkelt!! Den som tror det lutar bara sig själv!!!

  Bästa hälsningar

  Felix

  • Hej Felix, tack för ett intressant och genomtänkt resonemang. Jag tycker det ligger mycket i det du skriver. Precis som du skriver säger inte Simon Sinek att det är enkelt att finna sitt Why. Jag kan dock tycka att han förenklar resonemanget alltför mycket, TED talk eller ej, och där tror jag han går fel. Jag har själv suttit på möten med företag där man tyckt att det borde ju inte ta lång tid att ta fram ett Why, det lät ju så enkelt. Så en del självbedrägeri förekommer trots allt.

 9. Helgi M. Björgvinsson säger:

  Att hitta sitt why är svårt. Om det var enkelt så skulle sannolikt alla ha det. Det är en process och något som kräver både tid och arbete. Så håller jag lite med att det är väldigt olika för företag som håller på att starta och kanske har under 20 anställda vs företag som är redan väl etablerade och kanske har flera hundratals eller tusentals anställda. Som jag förstår Sinek så är det enklast om du börjar med Why, för att om du behöver hitta det senare så blir det så otroligt svårt att realisera. Simon även lyfter upp detta på ett visst sätt i sin bok när han pratar om företag som med nya ledare tappar sitt why, eller deras why blir suddigt.
  Det är dock en sak som jag saknar i Simon Sineks metod, why, how, what, and that is who. personally I think who is a fundamental question because without that defining the why is som much more difficult. We cant all change the world, some companies just want to fokus on a small and well defined group. When those companies start finding their why, this is something that needs to be taken into an account.

Skriv en kommentar

Din e-post adress kommer inte att visas.