B2B-företag har för stort fokus på företagskonton i sociala medier

Många B2B-företag har problem med att få engagemang och genomslag på sina företagskonton i sociala medier. Ett bättre sätt kan vara att låta medarbetare gå i täten och skapa synlighet och intresse.

För de flesta B2B-företag är företagskontot det centrala i deras sociala medier-arbete. På senare år har ett växande antal omfamnat det som kallas social selling, där deras säljare är aktiva på sociala plattformar, men detta har egentligen inneburit att man ser annorlunda på företagskontot. Det är fortfarande där som det mesta av arbetet görs från marknadsavdelningen. Ofta har ambitionerna mest kretsat kring att öka antalet följare, snarare än t.ex engagemang.

Men parallellt med detta har en utveckling pågått i flera år på sociala plattformar som Facebook, LinkedIn m.fl där det blivit allt svårare för företag att nå synlighet på organisk väg. Man når en bråkdel av sina följare utan att betala, och i takt med att allt fler företag vill synas där har det blivit ännu svårare.

En stor orsak till detta är att många B2B-företag är dåliga på att ta fram innehåll som verkligen fungerar i sociala medier, eller på att skapa engagemang kring sina poster. Dessutom är många av dem fast i ett föråldrat synsätt där sociala medier främst ses som en trafikdrivare till den egna webbplatsen – alla poster är byggda kring länkar. Att detta går på tvären mot hur t.ex Facebooks och LinkedIns algoritmer fungerar väljer man att ignorera.

Men även utan dessa brister är det fortfarande svårt för företag att nå stort genomslag och engagemang på sina konton. Sociala medier är i första hand skapade för människor, inte organisationer – och det betyder att som företag får vi vara med på nåder.

Idag har de B2B-företag som vill vara aktiva på LinkedIn två alternativ: Man kan fortsätta att fokusera på företagskontot eller så kan man pröva sig fram till ett annat förhållningssätt.

 

Låt medarbetarna ta täten

De flesta B2B-företag är medvetna om att man behöver hjälp av sina medarbetare för att skapa genomslag i sociala medier. Om inte annat har de hört det under utbildningar från konsulter som jag själv. Men hjälpen har alltid bestått i att anställda ska gilla, kommentera och tidigare dela det som postades på företagskontot. De var stödtrupper som skulle låna sin kraft och sina nätverk till företagets poster för att få dem att nå längre.

Men i ett sammanhang som främst är byggt för individer, varför använda dessa människor främst som uppbackare – istället för att låta dem vara de som leder och går i täten?

Ett alternativ till att se medarbetarna som de som hjälper till blir att vi ser dem som de främsta bärarna av olika delar av vad vi vill kommunicera – expertis, insikter, kundrelationer, varumärket och så vidare.

Istället för att enbart utbilda säljare och ämnesexperter i social selling, och uppmuntra andra att bidra genom olika employer advocacy-verktyg och initiativ så låter vi våra kollegor bli de som i första hand syns i sociala medier. Det vill säga att när vi gör vår planering kring innehåll, aktiviteter och så vidare så involverar vi de anställda som vill spela en aktiv roll i processen redan från början och jobbar sedan med att få ut våra budskap via dem i första hand.

 

Men företagskontot då?

Ska vi då släppa företagskonton, har de spelat ut sin roll? Nej, inte alls – men de ska inte vara vår primära kanal när vi arbetar i sociala medier. Det är inte där vi får den största spridningen eller det största engagemanget. Men det betyder inte att den sortens konton saknar betydelse.

Det finns några grundläggande orsaker till varför ditt företag måste ha en officiellt närvaro på t.ex LinkedIn:

För det första, det är det kontot som alla medarbetare kopplar sina profiler till – bara av den anledningen är det viktigt att ha ett konto.

För det andra, du vill guida någon som söker på ditt företag till ert officiella konto – annars kanske de landar hos någon som slutade för flera år sedan.

För det tredje, utan ett företagskonto kan du inte annonsera.

Utöver dessa skäl finns det andra viktiga anledningar att ha ett företagskonto. Det finns t.ex ämnen du vill posta om där det är mest trovärdigt att de dyker upp på ert officiella konto. Eller där det är viktigt att just den informationen finns tillgänglig där – kring produkter, rekrytering mm.

Så det finns verkligen ingen anledning att strunta i företagskonton, de har inte spelat ut sin roll.

 

Skapa engagemang där det ger störst resultat

Men när det kommer till poster och aktiviteter där syftet är att skapa intresse och engagemang är företagskontot inte rätt plats att starta. Om en av dina kollegor, som är kunnig på området eller som säljer en relevant lösning, istället blir den som först delar en tankeväckande, underhållande eller utbildande post så kommer genomslaget att bli betydligt större. Ifall sedan flera medarbetare delar poster inom samma område utifrån sin egen expertis och ton så kommer ert genomslag att bli oerhört mycket större än ifall de enbart skulle ha gillat eller kommenterat en post på det officiella kontot.

En tid efter denna första vända kan vi posta kring samma ämne eller tema på företagskontot, och på så sätt nå fram till mottagare som inte sett innehållet tidigare. Genom att göra det säkrar vi dessutom att detta tema eller ämne även finns där. En indirekt fördel är dessutom att om vi tar intryck av den första omgången poster, gjord av t.ex experter eller andra engagerade medarbetare så kan sannolikt även posterna på företagskontot bli mer intresseväckande.

Genom att göra så använder vi sociala medier på ett sätt som genererar störst effekt.

För att lyckas med detta krävs ett par saker: Först ordentlig utbildning av de medarbetare som vill delta, och aktivt stöd när de bygger sin egen närvaro på t.ex LinkedIn. Vi vill ju att de ska vara sig själva och kommunicera på sitt sätt. För det andra ordentlig planering av vad som ska göras så att de medarbetare som deltar är delaktiga ända från starten. Och för det tredje buy in från ledningen – det här går inte att genomföra om det inte finns ett ordentligt stöd och mandat för att testa sig fram.

Vad tror du – kan det här fungera eller har jag missat något?

 

Vill du pröva ett annat sätt att jobba med sociala medier?

Om du tycker att det jag beskrivit låter som rätt sätt att jobba för ditt företag – hör av dig så kan jag hjälpa er att komma igång.

Hör av dig till mig på mejl så kan vi prata mer om vad ni vill åstadkomma. Du hittar mig även på LinkedIn.

 

0 kommentarer på B2B-företag har för stort fokus på företagskonton i sociala medier

Skriv en kommentar

Din e-post adress kommer inte att visas.