5 tips till marknadschefen

Här är fem tips till den stressade marknadschefen som vill öka effektiviteten och förbättra resultaten. Tipsen går från silotänk och målgruppsanalys till digitala verktyg och mätpunkter,  och till sist vikten av att ifrågsätta kanaler och medieval.

Det är mycket du ska hinna med, bäste marknadschef. Och många som vill att du ska leverera. För att bli bättre på bägge delarna har jag fem tips till dig:

1. Bryt upp dina silos

Alltför många marknadsavdelningar är uppbyggda kring vad som i grund och botten är kanaler. Som webbplatsen, nyhetsbrev, sociala medier, kundtidningar, event m.fl. Resultatet är att allt för mycket fokus, både när det gäller innehållsproduktionen och arbetsprocesserna, sker i silos. Och konsekvensen blir ofta både för höga kostnader och sämre kvalitet.

Om du känner igen det här finns det all anledning att reflektera över ifall kanaler (eller andra typer av silos) är det bästa sättet att jobba på. Ett alternativ kan vara att ha en övergripande planering av aktiviteter på årsbasis, som sedan resulterar i en detaljerad planering av vilket innehåll som behöver tas fram och vad som ska göras i köpt och förtjänad media.

Nyhetsbrev

Vill du ha alla poster från staunstrup.se i ett enda nyhetsbrev varje vecka? Fyll i din e-postadress så kommer det raka vägen till inkorgen.

2. Lär känna dina målgrupper ordentligt

Du har förstås identifierat målgrupper för ditt arbete, men hur väl känner du till dem egentligen? Vet du vilka utmaningar de ställs inför, vad som händer inom deras respektive företag och branscher, eller vilka sammanhang det går bäst att nå fram till dem? Och är den informationen aktuell och giltig även idag?

Det finns idag goda möjligheter att kontinuerligt lära mer om målgrupper, i allt från analys av hur de interagerar i ägda kanaler till kvantitativa eller kvalitativa undersökningar och intervjuer. Och till det kommer all den kunskap som andra delar av ditt företag, som sälj och kundservice, kan sitta på. Allt detta kan du ha nytta av för att förbättra budskap, innehåll, kanaler och mätpunkter.

3. Investera i kompetens, inte bara i verktyg

Marknadsföring har sedan många år haft ett allt större inslag av teknik och verktyg, men den utvecklingen har inte alltid gått hand i hand med att investera i kompetens kring att använda verktygen. Istället har ofta befintliga medarbetare utbildats för att lära sig ny teknik. Inget fel i det, om det inte innebär att det arbetet läggs på befintliga uppgifter. Då kommer det inte att fungera.

kompetens inte verktyg

Vi har redan nått en nivå när de flesta marknadsavdelningar inte längre kan se på verktyg – oavsett om de finns inom CRM, CEX, Sajt/Trafikanalys, Marketing automation, sociala medier eller något annat område – som någonting som ska hanteras vid sidan av andra arbetsuppgifter. Alla som jobbar med marknadsföring ska ha kunskap kring dessa verktyg, men det krävs också specialister och experter som kan se till att de används fullt ut. Realiteten idag i många företag är att bara en liten del av kapaciteten kommer till användning, och det är inte försvarbart ekonomiskt

4. Mät det som är viktigt

Att sätta nyckeltal (KPIer) och andra mätpunkter, samt verkligen mäta på dem är säkert rutin för dig. Men mäter du och dina medarbetare verkligen rätt saker? Och kan ni omsätta resultaten i mått som är begripliga och relevant för andra i organisationen och ledningsgruppen?

Min misstanke är att alltför många företag fortfarande ägnar sig åt att samla ihop ett antal olika datakällor – från Google Analytics, från mediebyrån, från sociala medier – och sedan sätta in dem i en powerpoint med vaga hänvisningar till räckvidd, impressions och delningar. Utmaningen med detta är dock att dels betyder siffrorna ibland ingenting, dels behöver de sättas i en kontext för att få mening. Samt i betydligt högre grad omsättas i termer som andra yrkesgrupper kan förstå, som t.ex kronor och ören.

Om du istället sätter dem i relation till affärsmålen, visar på besparingar genom ökad effektivitet, kommer överens med säljarna om vilka leads de behöver eller andra konkreta värden så ökar chansen avsevärt att de ses som nyckeltal även utanför marknadsavdelningen.

5. Syna dina kanaler och medieval noggrant

Det är lätt att fastna i gamla hjulspår, oavsett om det gäller egna kanaler, annonsköp eller pressrelationer. Av flera skäl – alla känner till varför, alla vet vad som ska göras och det är svårt att slänga ut allt och börja om från början. Men är de olika kanalerna så effektiva som du tror? Och behövs de verkligen allihopa? Det är lätt att antalet kanaler ökar därför att någon hade en bra idé än att de minskar för att analysen visar att de spelat ut sin roll. Och kanalägarna och leverantörerna är ju lyckliga.

Samma sak med köpt och förtjänad media. Det är lätt att fortsätta med traditionell annonsering trots minskande genomslag. Eller att satsa på digital annonsering trots att ingen ser dem. Och journalister bearbetas fortfarande enligt gamla metoder med press releaser och löfte om exklusivitet.

Utvecklingen inom marknadsföring och kommunikation kräver idag återkommande analys av vilka kanaler och vilka medieval som faktiskt ger resultat. Att en målgrupp gick att nå med ett visst innehåll via sociala medier förra året betyder inte att samma sak gäller i år. Eller att webbplatsen eller kundtidningen spelar samma roll i en köpresa eller relationsbyggande som förut.

Så mitt sista tips är att verkligen syna kanaler och medieval regelbundet och noggrant, och att inte se någon av dem som huggen i sten eller en helig ko.

Vad tycker du?

Där, käre marknadschef, har du mina fem tips. Vad tror du om dem? Saknar du något eller känns någon av dem lätt att komma igång med? Jag vill gärna höra från dig, antingen genom att du kommenterar eller mejlar mig direkt.

Vill du att ditt företag ska bli bättre på att arbeta med innehåll generellt, content marketing eller sociala medier? Jag kan hjälpa er med allt från strategi till genomförande och uppföljning. Kontakta mig direkt för mer information.

0 kommentarer på 5 tips till marknadschefen

Skriv en kommentar

Din e-post adress kommer inte att visas.