Content marketing – inte bara text

Det finns sedan länge en föreställning om att content marketing enbart eller till största delen handlar om att publicera texter. Detta är fel, det är lika mycket content marketing att göra film, podcasts, infografer eller bilder.

Den här felaktiga föreställningen dyker upp gång på gång, och jag såg den på nytt senast idag. Vad den bottnar i är svårt att säga – kanske hänger det ihop med att blogg och bloggande har varit en så stor del av upplägget för t.ex Copyblogger, HubSpot och liknande företag.

Metod, inte format

Content marketing är en metod för marknadsföring. Med hjälp av värdeskapande innehåll skaffar vi oss tillträde till våra kunders köpresor och medvetande. Uppdatering: Efter en kommentar att det saknas beskrivning av vad jag menar med metod länkar jag till en tidigare post, med min definition av content marketing.

Text är å andra sidan ett format. En innehållstyp bland många andra. Det är en sanning inom content marketing att vi bör eftersträva att arbeta med flera olika format. För att skapa omväxling, för att våra målgrupper har olika preferenser och helt enkelt för att vissa budskap eller berättelser fungerar bättre i ett visst format. Föreställ dig Volvos Epic split som en text eller en podcast förstår du vad jag menar.

Så när någon säger att content marketing är lika med text så blandar de ihop en metod med ett format. Äpplen och päron.

boromir cm

Visuellt kliver fram

På senare år har vi sett mer visuellt innehåll ta plats i vår content marketing-mix. Det kan vara infografer, bilder, slideshows eller film. Det finns flera orsaker till det.

För det första finns det en bredare trend, framför allt inom sociala mediet, med fler och fler kanaler fokuserade på bild/film. Instagram, Vine och Snapchat för att ta de mest kända exemplen. Sedan tidigare har vi YouTube, och under det senaste året har Facebook etablerat sig som en större spelare inom video.

För det andra så finns det numera bättre uppkopplingar och bandbredd för att det ska vara enkelt och attraktivt för många användare att ta del av film, bild mm. Oavsett om vi använder en smartphone, en tablet eller en desk/laptop så är visuellt innehåll lätt att komma åt och konsumera.

Föga överraskande tror många att video kommer att få sitt stora genombrott under 2016. De kan mycket väl ha rätt.

wonka cm

Metodiken förändras inte

Att visuella format kliver fram påverkar inte content marketing som metod. Ett företag som enbart producerade filmer, bilder och grafiskt material skulle fortfarande hålla på med content marketing om deras mål var att ta plats i sin målgrupps köpresa och medvetande genom relevant innehåll.

Ta till exempel Marriot, som tycks satsa allt mer på filmad storytelling som en bärande del i sin content marketing:

Eller AirBnB som mycket framgångsrikt jobbat med film och bild. Det är fortfarande content marketing de ägnar sig åt.

 

Vad du ska ta med dig

Det enda som har någon verklig betydelse när det gäller olika format är vad som ger bäst resultat. Och det kan skilja sig från företag till företag eller bransch till bransch. Det är din uppgift att ta redan på vad som fungerar bäst med just dina kunder. Märker du att de reagerar positivt på filmer, bilder och annat visuellt innehåll – då är det den sortens innehåll du ska jobba med.

Att du arbetar med mer film och mindre text betyder inte att du slutat göra content marketing.

Och det faktum att utvecklingen går mot mer visuellt innehåll betyder inte att content marketing har spelat ut sin roll eller håller på att ersättas av något annat. Den dagen kommer säkert, men då beror det inte på att ett eller flera format tar större plats.

matrix cm

 

Om du har frågor eller funderingar om visuellt innehåll, eller något annat inom content marketing, lämna en kommentar eller kontakta mig direkt. Ifall du vill komma igång med ditt företags content marketing, eller att utveckla den, så kan jag hjälpa dig. Kontakta mig direkt så berättar jag mer.

2 kommentarer på Content marketing – inte bara text

 1. No method!? säger:

  Du skriver METOD och du påstår att det är något annat än vad det är, dvs format. Du beskriver dock inte metoden, och varför det om det verkligen är en metod? Det handlar om innehåll i olika format. Det är inget nytt i det, det har reklamfolk, animatörer, kommunikatörer, skribenter mfl gjort i alla tider, digitalt eller inte.

  Tyvärr så ser jag inte mycket annat än ”rehashing” av det som alla alltid sett som en naturlig del (man kan ju inte köra digitalt utan budskap), men som nu tydligen ska få en ny benämning. Den nya benämningen gör dock inte att det verkligen är något nytt under solen.

  Nej, om detta verkligen ÄR en metod så borde det inte vara så svårt att beskriva den rudimentärt, men så länge det inte sker så ser jag dessvärre inte att det är något nytt, annat än att det har tillkommit några format.

  • Hej, och tack för din kommentar. Den innehåller ett par olika punkter, så jag tar dem i tur och ordning:
   – Håller med om att jag inte beskriver metodiken content marketing i just denna post. Jag kommer att uppdatera den för att förtydliga vad jag menar.
   – Jag har definierat content marketing och varför jag anser att det är en metod i tidigare poster, bland annat denna http://staunstrup.se/blog/content-marketing/ar-content-marketing-hotorgskonst/. Där skriver jag följande:
   ”Content marketing är ett arbetssätt för att förändra målgruppens beteende genom att ge den tillgång till värdeskapande innehåll på företagets egna plattformar. Innehållet sprids främst i egna kanaler, men kan även marknadsföras via köpta och förtjänade medier. Innehållet ska vara relevant och värdefullt ur målgruppens perspektiv, och inte fokusera på att sälja eller beskriva produkter. Arbetet med content marketing ska göras kontinuerligt, under längre tid, och följas upp regelbundet så att uttalade mål nås.”

   Om man bryter ned den här definitionen ytterligare så säger den följande:

   1. Content marketing är ett arbetssätt – inte en taktik eller en aktivitet
   2. Arbetet ska riktas mot en utvald eller definierad målgrupp. Och det innehåll som tas fram ska upplevas som relevant och värdefullt av målgruppen. Detta innebär att för att kunna leverera sådant innehåll måste vi först analysera och lära känna vår målgrupp.
   3. Innehållet ska finnas i kanaler (plattformar) som vi äger. Därifrån ska det sedan spridas via t.ex köpta eller förtjänade medier. Detta betyder alltså att samma innehåll även kan användas t.ex i native advertising eller för att skapa intresse hos media.
   4. Innehållet ska inte ha som primärt syfte att sälja eller beskriva produkter, även om slutmålet förstås är det. Istället ska det leda in målgruppen i en resa som i förlängningen leder till köp. Syftet är att komma in så tidigt som möjligt i kundens köpresa för att bygga en position som en trovärdig rådgivare och partner.
   5. Content marketing är ett långsiktigt arbete, inte en avgränsad kampanj eller ett projekt.
   6. Mätningar ska göras kontinuerligt både på effekten av insatserna och effektiviteten i innehållet och kanalerna.

   Åter till dina synpunkter:
   – Är content marketing enbart innehåll i olika format? Nej, jag menar som sagt att eftersom det finns en tydlig metodik, planering, målinriktning och mätmetoder så är detta något annat än vad reklamfolk,animatörer mm gjort i alla tider. Med detta sagt så är min poäng i texten fortfarande att du inte kan reducera content marketing till att enbart vara ett enda format. Det är äpplen och päron. Du nämner själv flera format, så därvidlag är vi överens.
   – Om du tycker content marketing är rehashing av etablerade kommunikativa metoder så ligger det förstås en viss sanning i det. Ingenting är helt nytt. Men det jag funnit intressant med content marketing är bland annat det fokus på målgruppen och strukturerade process som finns där. Att man inte kan köra digitalt utan budskap är ett påstående som åtminstone jag stött på motbevis för i många situationer.
   Tack för din kommentar, jag uppskattar att du tog dig tid att skriva den. Nästa gång hoppas jag du berättar lite mer om vem du är, det är alltid trevligt att veta vem man pratar med. Trevlig söndag, Pontus

Skriv en kommentar

Din e-post adress kommer inte att visas.